Podporují nás

Autor: Marketa Fikejzova - MC Hvezdicka <peggroch(at)quick.cz>, Téma: Sponzoři, Vydáno dne: 21. 10. 2007Z hlediska dalšího rozvoje mateřského centra jsou pro Hvězdičku velmi cenné dotace a granty.
V minulých letech především:

Tradičně je již několik let partnerem MC Hvězdička Město Benešov. Mateřské centrum podporuje už od roku 2004. V letech 2013-2015 nám Město Benešov přispělo též na projekt sanace rodiny, tím že spolufinancovalo náklady na terénní pracovnici, která docházela do problematických rodin, kde mohou žít děti v ohrožení.

Nefinanční dary nám pravidelně 1x za rok poskytuje Papírnictví - Jana Sedláková, Billa Benešov a Madeta a.s.

Hry a hračky nám poskytla v roce 2018 firma Brumla Benešov.

Výtvarné potřeby nám poskytla v roce 2015, 2016 a 2018 firma QUO, s r. o. - Benešov.

Dětské knihy na odměny nám poskytlo v roce 2014 a v roce 2016 Knihkupectví Daniela, Benešov.

Finanční dar nám v roce 2012 poskytli místní podnikatelské subjekty: Fit klub ALDA - Benešov, firma QUO, s r. o. - Benešov.

Získané prostředky byly využity na provoz a vybavení centra.

Mateřské centrum, ústy maminek a dětí, které centrum navštěvují, všem jmenovaným od srdce děkuje.

Zpět na úvodní stranu